החברה מזמינה בזאת הצעת מחיר מקבלנים לביצוע עבודות חיזוק מצוק חנקין

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן