חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ בע"מ (להלן-החברה) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של עיריית חדרה ותפקידה לשמש כזרוע הארוכה של העירייה בתחומים שונים. בתוך כך מתפקדת החברה כגורם האחראי על פארק נחל חדרה (להלן-הפארק). החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים העומדים בתנאים שלהלן למשרת עובד אחזקה בפארק.

הגדרת התפקיד:

עובד האחזקה יתפקד כאב הבית של הפארק. יהיה חלק מצוות התפעול של הפארק. ייקח חלק פעיל בכל עבודות ניקיון/ אחזקה, וכו' בפארק. יפעל לביצוע עבודות האחזקה בפארק בעצמו או באמצעות קבלנים בהתאם להוראות החברה. יהיה אחראי על צוות העובדים בפארק ועל כל עובדי וצוותי הקבלנים בפארק. יפעל עם מנהל הפארק בכל הקשור ברכש לטובת הפארק. יפעל ביחד עם צוות חברת נחלים לקידום ותפעול אירועים בפארק. 

דרישות סף לתפקיד:

רשאים להגיש מועמדות מועמדים העומדים  באחד התנאים המפורטים להלן:

1. בעל רשיון נהיגה.

2. בעל תעודת חשמלאי\ מסגר\אינסטלטור\ נגר או בעל מקצוע אחר הקשור בתפעול  ותחזוקה ובעל ניסיון של 4 שנים בעבודה במקצוע. ניסיון ביותר מתחום אחד יתרון.

3. בעל ידע כללי בתחום הגינון – יתרון.

4. בעל ניסיון ניהולי- בתחום התפעול- יתרון.

5. ניסיון בתפעול פארק אינטנסיבי / ניסיון בעבודה באזור חופי – יתרון.

יצוין כי דרישות התפקיד מחייבות נכונות לעבודה בסופי שבוע ובשעות הערב.

כללי:

על המועמד לצרף לקורות החיים את כל התעודות והאישורים הרלוונטיים וכן שמות שלושה ממליצים על פי הטבלה המצ"ב: שם טלפון מייל מקום עבודה ממונה\כפיף\קולגה

הגשת המועמדות:

מועמדות קורות חיים יש לשלוח ל- [email protected]

עד לא יאוחר מיום  19.2.20 בשעה 12:00, 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ו/או לאנשי קשר נוספים ולפעול לאימות ו/או למתן הבהרה, השלמת מסמכים חסרים ומידע נדרש ביחס לכל מידע שיתקבל במסגרת הגשת המועמדות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן רק מועמדים מתאימים לראיון.

תנאי העסקה: בהתאם להנחיות משרד הפנים. שכר ברוטו 6500 ₪.

ניתן למצוא את נוסח המודעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://hadera-tour.city/ ולקבל פרטים נוספים אצל הגב' תמר גניש בטל' 077-5408022 שלוחה 5.

       מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

                                                  בברכה,

                                                                   עדי אליאס, מנכ"לית החברה

     נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ