החברה מודיעה בזאת על כוונתה לחלק מלגה לספורטאי/ת מצטיין תושב העיר חדרה, העומד בתנאים כפי שיפורטו במסגרת "קול קורא" זה וייבחר במסגרת ההליך. ספורטאים מצטיינים תושבי העיר חדרה העונים לדרישות הקול קורא ומעוניינים בקבלת מלגה מהחברה, רשאים להגיש לחברה בקשה לקבלת מלגה.

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה.

 במסגרת פעילותה החברה מפתחת ומעודדות את מיתוג העיר חדרה כעיר מובילה במגוון תחומים, בין השאר, בתחום הספורט התחרותי. 

 כחלק מפעילותה זו, החברה מודיעה בזאת על כוונתה לחלק מלגה לספורטאי/ת מצטיין/ת תושב העיר חדרה, העומד בתנאים כפי שיפורטו במסגרת "קול קורא" זה וייבחר במסגרת ההליך.

ספורטאים מצטיינים תושבי העיר חדרה העונים לדרישות הקול קורא ומעוניינים בקבלת מלגה מהחברה, רשאים להגיש לחברה בקשה לקבלת מלגה.

 ניתן לעיין בנוסח המלא של ה-"קול קורא"  בלחיצה כאן קישור לדף PDF או במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה בניין כללית סמייל קומה 5 בין השעות 08:00-  16:00

את הבקשות במסגרת הליך זה יש להגיש במעטפה חתומה עליה ייכתב "קול קורא להגשת בקשות לקבלת מלגה לספורטאי מצטיין", בצירוף כל המסמכים הנדרשים. הבקשות יוגשו במסירה אישית במשרדי בכתובת הנ"ל  זאת עד ליום 22.2.17 בשעה 12:00

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022

                                                                                                                                      מתניה כחלון, עו"ד

                                                                                                                                      מנכ"ל

                                                                                                                                      נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

הקול הקורא מיועד לשני המינים ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .