להלן שעות פעילות חופי הרחצה המוכרזים של חדרה.

מפתיחת העונה ועד 31.5.18          בין השעות 7:00-17:00

1.6.18-20.6.18                         בין השעות  7:00-18:00

21.6.18 - 31.8.18                     בין השעות 7:00-19:00

1.9.18 - 30.9.18                       בין השעות  7:00-18:00

1.10 ועד סוף העונה                     בין השעות 7:00-17:00

 

חוף רחצה נפרד - גברים

יום ראשון 7:00-13:00

יום שני ;13:00-17:00/18:00/19:00 (שעת הסיום תלויה בחודש, כפי שמפורט למעלה)

יום שלישי  7:00-13:00

יום רביעי 13:00-17:00/18:00/19:00 (שעת הסיום תלויה בחודש, כפי שמפורט למעלה)

יום חמישי 7:00-13:00

יום שישי 13:00-17:00/18:00/19:00 (שעת הסיום תלויה בחודש, כפי שמפורט למעלה)

 

חוף רחצה נפרד - נשים

יום ראשון 13:00-17:00/18:00/19:00 (שעת הסיום תלויה בחודש, כפי שמפורט למעלה)

יום שני  7:00-13:00

יום שלישי  13:00-17:00/18:00/19:00 (שעת הסיום תלויה בחודש, כפי שמפורט למעלה)

יום רביעי 7:00-13:00

יום חמישי  13:00-17:00/18:00/19:00 (שעת הסיום תלויה בחודש, כפי שמפורט למעלה)

יום שישי 7:00-13:00