תוכלו לקרוא כאן על בעלי התפקיד בחברה: חברי דירקטוריון וחברי הצוות הנהולי.
חברי דירקטוריון
שם הנציגתפקיד
צביקה גנדלמן ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
הרב בנצי נורדמן ס. יו"ר הדירקטוריון
חדוה יחזקאלי דירקטורית
שי ברכה דירקטור
רון שגן דירקטור
איציק נחמני דירקטור
אדר' ליטל דורי דירקטורית
דוד בן דיין דירקטור

יהודית אסולין

רו"ח יעל בלדב

דירקטורית

דירקטורית

דנה מזרחי דירקטורית חיצונית
רותי אנגלר דירקטורית חיצונית
תמר גרטנר דירקטורית חיצונית
מוטי מברט

דירקטור חיצוני

 
 
בעלי תפקידים  בחברה
 
מנכ"ל -  עדי אליאס adie@nhlhadera.co.il
תמר גניש – ע. מנכ"ל וממונה על חופש המידע בחברה tamar@nhlhadera.co.il
לירון שי – מנהלת לשכת התיירות ובית פיינברג
ענבל אהרון - מנהלת כספים
חיים מזור – מנהל אחזקה פארק נחל חדרה