תוכלו לקרוא כאן על בעלי התפקיד בחברה: חברי דירקטוריון וחברי הצוות הנהולי.
חברי דירקטוריון
שם הנציגתפקיד
צביקה גנדלמן ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
הרב בנצי נורדמן ס. יו"ר הדירקטוריון
חדוה יחזקאלי דירקטורית
רומן גישר דירקטור
אמיר ימין דירקטור
איציק נחמני דירקטור
אדר' ליטל דורי דירקטורית
דוד בן דיין דירקטור
יהודית אסולין דירקטורית
דנה מזרחי דירקטורית חיצונית
רותי אנגלר דירקטורית חיצונית
תמר גרטנר דירקטורית חיצונית
רו"ח אבי קלאור דירקטור חיצוני
 
 
בעלי תפקידים  בחברה
 
מנכ"ל עו"ד מתניה כחלון
תמר גניש – ע. מנכ"ל וממונה על חופש המידע בחברה
לירון שי – מנהלת לשכת התיירות ובית פיינברג
חיים מזור – מנהל אחזקה פארק נחל חדרה