חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ בע"מ (להלן-החברה) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של עיריית חדרה ותפקידה לשמש כזרוע הארוכה של העירייה בתחומים שונים. בתוך כך מתפקדת החברה כגורם האחראי על פארק נחל חדרה (להלן-הפארק). החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים העומדים בתנאים שלהלן למשרת מנהל אחזקה בפארק.

הגדרת התפקיד:

1. מנהל האחזקה הנו חלק מצוות התפעול של הפארק.

2. מנהל האחזקה ייקח חלק פעיל בכל עבודות ניקיון/ אחזקה, וכו' בפארק.

3. מנהל האחזקה יפעל לביצוע עבודות האחזקה בפארק בעצמו או באמצעות קבלנים חיצוניים בהתאם להנחיית הממונים.

4. מנהל האחזקה יהיה אחראי על צוות העובדים בפארק.

5. מנהל האחזקה יהיה אחראי על כל עובדי וצוותי הקבלן הפועלים בפארק בתחומי ניקיון, אחזקה, גינון וכו'.

6. מנהל האחזקה יפעל עם מנהל הפארק בכל הקשור ברכש לטובת הפארק.

7. מנהל האחזקה יפעל ביחד עם צוות חברת נחלים לקידום /תפעול אירועים בפארק.

 

דרישות סף לתפקיד:

רשאים להגיש מועמדות מועמדים העומדים  באחד התנאים המפורטים להלן:

 

1. בעל תעודת מנהל עבודה / תפעול /אחזקה ובעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול בתחום התפעול/תחזוקה.

או

2. בעל תעודת ממונה תחזוקה שטחי גינון ובעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול בתחום התפעול/תחזוקה

או

3. בעל ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול בתחום התפעול והתחזוקה (ללא צורך בתעודה).

 

כללי:

1. דרישות התפקיד מחייבות נכונות לעבודה בסופי שבוע ובשעות הערב.

2. יתרון לבעלי תעודות הסמכה נוספות ו/או ניסיון בתחום: חשמל, מסגרות, אינסטלציה וכו'.

3. ניסיון ניהולי – יתרון.

4. תעודת חשמלאי מוסמך – יתרון.

5. ניסיון בתפעול פארק אינטנסיבי – יתרון.

6. יתרון לניסיון בעבודה באזור חופי.

 

 

 

הגשת המועמדות:

מועמדות תוגש באופן ידני בלבד, במעטפה אחת סגורה עליה יצויין "מועמדות לתפקיד מנהל אחזקה בפארק נחל חדרה ", עד לא יאוחר מיום 19.12.19 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב אחד העם 9 בניין קורן 2 קומה 1(פניות שלא ימסרו ידנית או שלא יימסרו בהתאם למועדים האמורים- לא יידונו).

המעטפה תכלול, בין היתר, את קורות החיים של המועמד, תעודות רלוונטיות, המלצות וכיוצ"ב. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ו/או לאנשי קשר נוספים ולפעול לאימות ו/או למתן הבהרה, השלמת מסמכים חסרים ומידע נדרש ביחס לכל מידע שיתקבל במסגרת הגשת המועמדות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים מתאימים לראיון.

תנאי העסקה: בהתאם להנחיות משרד הפנים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשירותי חברת השמה לצורך מיון המועמדים.

ניתן למצוא את נוסח המודעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://hadera-tour.city/ ולקבל פרטים נוספים אצל הגב' תמר גניש בטל' 077-5408022 שלוחה 5.

 

       מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

 

                                                  בברכה,

עדי אליאס, מנכ"לית החברה

נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

http://www.hadera-tour.city/cms/itemslist.asp?pageno=10