בקשה לקבלת מידע (RFI) - לבדיקת האפשרות לביצוע פעילות בתחום המזון/הסעדה במתחם הפיאצה בעיר חדרה

 

עיריית חדרה (להלן-העירייה), באמצעות נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) פונה בזאת לקבל מידע (RFI) בדבר תכנון, הקמה והפעלתה של מבנה שישמש למזון/הסעדה/בית קפה/בר (הכל בכפוף לסוג העסק שניתן להפעיל במקום על פי כל דין) וכמו כן הפעלה ותחזוקה של שירותים ציבוריים אשר יהיו צמודים למבנה, בתחום הכיכר העירונית הגדולה בעיר חדרה הממוקמת ברחוב הרברט סמואל בעיר, תוך שימור ההיסטוריה של העיר מחד ויצירת קונספט מסחרי, חדשני ויצירתי מאידך.

 

פרטי הבקשה ותנאיה מצויים במסמכי הפנייה, אותם ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי החברה, ברחוב הנשיא 21 חדרה, קומה 3 (להלן-משרדי החברה) בימים א'-ה' החל מיום 5.9.17, או בלחיצה כאן להורדת הבקשה לקבלת המידע. 

 

 

מפגש לצורכי הבהרות (לא חובה) יערך ביום 18.9.17, בשעה 09:30 במשרדי החברה הנשיא 21 חדרה קומה ג'.

 

 

מועד אחרון לשאלות הבהרה: שאלות הבהרה ניתן להפנות לכתובת דוא"ל tamar@nhlhadera.co.il  עד לא יאוחר מיום 26.9.2017 עד השעה 12:00.

 

מועד הגשת המענה הינו עד 18.10.2017 עד השעה 14:00. לא תתקבלנה פניות לאחר שעה זו. את המענה יש להניח בתיבת ההצעות הנמצאת במשרדי החברה.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            בכבוד רב,

                                                                     עו"ד מתניה כחלון,

                                                                              מנכ"ל

                                                    נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה