חברת נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עירייה חדרה. החברה מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי קידום פעילויות החברה בתחום הספורט התחרותי, ממצעים העומדים בתנאי הסף כפי שפורטו במסגרת ה-"הזמנה להציע הצעות".

 ניתן לעיין בנוסח המלא של ה-" הזמנה להציע הצעות" במשרדי החברה או באתר האינטרנט של עיריית חדרה ובלחיצה על הלינק כאן

את ההצעות במסגרת הליך זה יש להגיש במעטפה סגורה חתומה עליה ייכתב "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קידום פעילויות החברה בתחום הספורט התחרותי", בצירוף כל המסמכים הנדרשים. ההצעות יוגשו במסירה אישית במשרדי החברה ברח' הנשיא 21 חדרה קומה 5 זאת עד ליום 5.3.17  בשעה 12:00

 הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

 פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 או בדוא"ל tamar@nhlhadera.co.il

 

                                                                                              נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קידום פעילויות החברה בתחום הספורט התחרותי חברת נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עירייה חדרה.  החברה מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי קידום פעילויות החברה בתחום הספורט התחרותי, ממצעים העומדים בתנאי הסף כפי שפורטו במסגרת ה-"הזמנה להציע הצעות".  ניתן לעיין בנוסח המלא של ה-" הזמנה להציע הצעות" במשרדי החברה או באתר האינטרנט של עיריית חדרה בכתובת hadera-tour.city.   את ההצעות במסגרת הליך זה יש להגיש במעטפה סגורה חתומה עליה ייכתב "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קידום פעילויות החברה בתחום הספורט התחרותי", בצירוף כל המסמכים הנדרשים. ההצעות יוגשו במסירה אישית במשרדי החברה ברח' הנשיא 21 חדרה קומה 5 זאת עד ליום 5.3.17 בשעה 12:00 הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 או בדוא"ל tamar@nhlhadera.co.il  						           נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ