גן ירוק גדול במרכז העיר חדרה המנציח את תולדות חדרה ואת הגיאוגרפיה העירונית. במקום מצויה בריכת דגים. הגן הנו חלק מהשביל ההיסטורי בחדרה (תחנה מס' 1)

הוקם ב 1891- כגן ציבורי- "גן טיול" כפי שנקראו באותה עת הגנים הצבורים במושבות העלייה הראשונה. ב 1911- הקים במקום אהרון אהרונסון, משתלה לשתלי אקליפטוסים ועצי נוי לייעור הארץ. למנהל התחנה התמנה אבשלום פיינברג. בימי המנדט הבריטי  ובמהלך מלחמת העולם השנייה, שימש הגן כמחנה צבאי. לאחר הקמת המדינה הוקם בחלקו הצפוני של הגן בית "יד לבנים" וקיר שמות הנופלים. בשנת 1983 שוקמו בית "יד לבנים" והגן שעוצב ע"י האמן דני קרוון ואדריכל הנוף צבי דקל. גן המייסדים מנציח את תולדות חדרה באמצעות המאפיינים הגיאוגרפיים והאנושיים שעיצבו את דמותה והתפתחותה של המושבה חדרה לעיר: "הדרך הלבנה" העוברת במרכז הגן לכל אורכו ומשני צידיה עצי דקל וושינגטוניות אשר נטעו ע"י אבשלום פיינברג ואהרון אהרונסון. הבאר, סמל לבאר הראשונה של חדרה שהוקמה ב 1896- . הביצה, סמל לביצות הטבעיות עליהן קמה חדרה. ביובל ה 75- נחנכה אנדרטת המייסדים במרכז הגן שעוצבה ע"י האדריכל מיכה זילברמן.

הגן הנו חלק מהשביל ההיסטורי של חדרה. תחנה מספר 1 במסלול האקליפטוס.

גן הבנים- תחנה מספר 1 במסלול האקליטםס של השביל ההיסטורי

כניסה מרח' רוטשילד, הנשיא , סמטת פלטרין

אין לערוך פיקניקים במקום